LO Bielawa
Klasa "B"
| Strona główna | | Moje kotki | | Napisz do mnie |

Alfabetyczny spis uczniów klasy XI "B".


Beker Wojciech

Biernat Janusz

Bohdanowicz Andrzej

† Centner Zdzisław

Citowicz Bronisława

Cybulski Maciej

Domańska Krystyna

Głowacki Janusz

Hendzel Bronisław

Idziak Wanda

Jabłońska Krystyna

Jagiełowicz Irena

Jaworska Halina

Kolewińska Barbara

Krajewska Ewa

† Kulczycka Alicja

† Kwiatkowski Andrzej

Lamska Chana

Majewski Ryszard

Mandi Elefteria

† Martynus Zygmunt

Molasy Krystyna

Mrozicki Włodzimierz

Olszewski Mirosław

Ostrowski Aleksander

† Powidzka Danuta

Słoń Stanisława

† Sulżyński Ryszard

Tendaj Władysław

Warczygłowa Wanda

Wartalska Alicja

Wartalska Krystyna

Zagała Stanisława

Żyłka Zbigniew


† - nie żyje


Przykra wiadomość, nie ma już naszego "tabla", zostało zniszczone bezpowrotnie przez ekipę remontową. Resztki podartego brystolu z przyklejonymi zdjęciami znalazł woźny na śmietniku, oderwał kilka zdjęć i oddał żyjącym jeszcze nauczycielom. Miałem zamiar zrobić reprodukcję "tabla", ale nic z tego.

początek strony: [Powrót do początku strony]

Do strony głównej: [powrót do strony głównej]